යන්න හිතෙනවද?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

රෝලර් කෝස්ටර්වල යන හිතන්නෙ මෙ‍රිගෝ රවුන්ඩ් කිසිම වැඩක් නැති දෙයක් කියලා වුනත් මේ වීඩියෝවේ ඇති ආකාරයේ මෙරිගෝ රවුමක් නම් ඕනෑම යෙකු තුළ ත්‍රාසය භීතිය ඇති කරවන්නට සමත් වේවි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන