වැදගත් තැනක මුල් තැනInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ වීඩියෝව ප්‍රචාරණ වීඩියෝවක් වුවත් මෙහි කියන දේ නම් සැම දෙනාම පිළිපැදිය යුතු ධර්මතාවයක්. එනම් අපි ජීවිතයේ වැදගත් දේට මුල් තැනක් දිය යුතු බවයි. ඒ වගේම වීඩියෝවේ කොතෙක් තිබුනත් මත්පැන් ඔබව අඩපණ කරන බවත් සිතේ තබාගන්න.

 

රචින්ත ජයවර්ධන