අමුතු වැඩInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

දක්ෂතා පෙන්වන්නට රියැලිටිතරගයකට එන තරුණයෙක් දක්ෂතා නොදක්වා සිටියහොත් එය තරමක් අමුතු තත්ත්වයක්. මේ එවැනි අවස්ථාවක්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන