ජෝ ටැරන්ටෝ ඩ්‍රම්ස්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

වාදනයට අතිශය අපහසු වුවත් වැඩි ආශ්වාදයක් සපයන වාද්‍ය භාන්ඩයක් විදියට ඩ්‍රම්ස් හඳුන්නවන්නට පුළුවන්. මේ පයිරේට්ස් ඔෆ් ද කැරබියන් චිත්‍රපට තේමා ගීයට සිදුකරන ඩ්‍රම්ස් වාදනයේ මිහිර සහ සුවිශේෂී බව එය ඔප්පු කරාවි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන