තත් ශබ්දInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ තත්වලින් නැගෙන ශබ්ද අසන්න. එය තනි පුද්ගලයෙකුට වාදනය කරන්නට අතිශයින් අපහසු බව ඔබට ඇසූ පමණින්ම වැටහේවි. මේ තරුණියගේ හැකියාව ඔබට එයින්ම මැණගත හැකියි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන