බලු - මිනිස්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ වීඩියෝවේ තියෙන්නේ බලු මිනිස් කතාවක්. එය කිසිලෙසකින් වචනයකින් කිව නොහැකි තරම් සංවේදී දසුනක් පිරි වීඩියෝවක් නිසා ඔබ එය නැරඹිය යුතුමයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන