අමුතු අවුට්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ දැවීයාම දැවීයාමක්ද නැතිද කියා සිතාගැනීමට අපහසුයි. ඒ එය කඩුළු රකින්නා කපටිකමකින් සිදු කරන නිසායි. කෙසේවුවත් දැවී යාමක් ලෙසින් මෙය සටහන් කරන නිසා පිතිකරුට පිටියෙන් ඉවත්වන්නට සිදුවෙනවා.

 

රචින්ත ජයවර්ධන