ඇස් මස්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඇස් වහගෙන මෙලෙසින් මස් කපන්නේ සුප්‍රකට කෝකිවරයෙකු වන ගෝඩන් රැම්සේ. ඔහු විසින් කුකුළෙකු පිහියකින් දෑස් බැඳ කපාදමන්නේ අතිශය පළපුරුද්දක් පෙන්වමින්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන