සෙවනැලිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ සෙවනැලි වීඩියෝව ගොට් ටැලන්ට් විනිසුරුවන් පුදුම කරවන්නට සමත් වුනා. ඒ එම පිරිස මනා යාන්ත්‍රණයකින් යුතුව තිරය පිටුපස හැසිරීම නිසාමයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන