ස්ටාර්හොපර් ටෙස්ට් කරයිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ස්ටාර්හොපර් යානය පරීක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් සිදු කළ ගමනේ වීඩියෝවක් මේ. දැන් ඉතිරිව ඇත්තේ යළි සඳ යාම පමණද? එසේ කිරීමට නිශ්චිත හේතුවක් තිබේද?

 

රචින්ත ජයවර්ධන