විශිෂ්ටයන් අතරේInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

පාපන්දු ලෝක දැවැන්ත නම් දෙකක් ලෙසින් ඩියේගෝ මැරඩෝනා සහ රොනාල්ඩීනියෝ දක්වන්නට පුළුවන්. මේ රොනාල්ඩීනියෝ ගැන මැරඩෝනාගේ අදහසයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන