ඔන්රේ විශිෂ්ඨත්වයInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

තියෙරි ඔන්රේ කියන්නෙ පාපන්දු ලෝකයේ විශිෂ්ඨතමයෙක්. ඔහු ආසනල් වෙනුවෙන් පන්දුව පාලනය කරන මෙම වීඩියෝව අතිශය ප්‍රසිද්ධ වන්නේ එම පාලනය කිරීම අතිශය අපහසු එහෙත් මන බඳනා සුළු දසුනක් නිසායි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන