ඩ්‍රම්ස් වාදනයක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

කලකින් සිත පිරෙන ඩ්‍රම්ස් වාදනයක් අසන්නට ලැබෙන්නේ “Unsainted” ගීතය වාදනය කරන  Zildjian Company ඩ්‍රම්ස් වාදකයා හේතුවෙන්. මේ ඔහුගේ අතිදක්ෂ ඩ්‍රම්ස් වදනයයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන