බාගෙ බාගෙInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ රූපවාහිනී පුවතක්. දික්කසාද වුනු හිපු බිරිඳට හැමදෙයින්ම බාගයක් දීපු කතාව තමයි මේ. ඔහු විසින් බාගය ලබා දුන් ආකාරය අතිශය සුවිශේෂයි.

රචින්ත ජයවර්ධන