නේට් ඩියේස්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මික්ස් මාෂල් ආට්ස් ශූරයන් අතර සිටින අති දක්ෂයෙක් විදියට නේට් ඩියේස් හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ ඔහුගේ පළ‍මු තරගයේ වීඩියෝවක්. ඔහු එයත් ජයග්‍රහණය කරනවා. මේ සටන සිද්ධ වෙන්නේ දැනට අවුරුදු 15කට පෙර වීම සුවිශේෂයි.

රචින්ත ජයවර්ධන