අවධානමInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ආකර්ෂාව තුට්ටුවට දමා සිද්ධ කරන මෙම ක්‍රියාව කිසිවකුට සිතන්නට පවා අපහසු ක්‍රියාවක්. තම ජීවිතය දෙවැනි කොට සිද්ධ කරන මෙවැනි ක්‍රියා මගින් මනසට දෙන විනෝදය විශාල වුවත් ජීවිතය මෙතරම් අවදානමකට දැමීම නම් හොඳ ලක්ෂණයක් නොවෙයි.

රචින්ත ජයවර්ධන