කබීබ්ගේ පිහිනීමInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මික්ස් මාෂල් ආට්ස්  ක්‍රීඩකයෙකු ලෙසින් අති විශාල ප්‍රසිද්ධියක් ලැබූ කබීබ් නර්මාගොමෙඩෝ තම පිහිණුම් පුහුණුව ලබන්නේ පහලට ගලන ගඟක ඉහළට පිහිනීමෙන් බව ඔබ දන්නවාද?

 

රචින්ත ජයවර්ධන