අල්ලන නයිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ ඉන්දියාවේ සහ සිංගප්පූරුවේ සර්පයින් අල්ලන වෙනස. එය සැබවින්ම තරමක් බිය සහගත කාරණයක් වුවත් අවසානය වන විට ඔබේ මුවගට සිනහවක් නැගීම සාමාන්‍යයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන