බෙදාගමුInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ අප්‍රකට සන්නාමයේ වෙළඳ දැන්වීම නිකුත් වෙන්නේ මීට වසර 105කට පෙරාතුව සිද්ධ වුනු සිද්ධියක් වෙනුවෙන්. ඒ නත්තල වෙනුවෙන් දෙපාර්ශවයේ යුද්ධය නැවැත්වූ හේතුවෙන්. 

 

රචින්ත ජයවර්ධන