වයිඩ්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

කවුද හිතන්නෙ මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. පිතිකරුවෙකු විසින් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට අනෙක් කණ්ඩායම විනිසුරුකරුවා ගෙන් ඉල්ලීමක් කළ විට ඒ න්දුව විනිසුරු විසින් වයිඩ් පන්දුවක් විදියට නම් කළොත්? ඔබට එය විහිළුවක් කියා හිතුනා නේද? ඒත් එය ඇත්තටම සිදු වුනා.

 

රචින්ත ජයවර්ධන