මේසයක් මත Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ මැජික් සියල්ල පෙන්වන්නේ මේසයක් මත. ඔවු ඒ මේ ටේබල් ටෙනිස් තරගයක් නිසායි. මේ ටේබල් ටෙනිස් තරගයේ අතිශය නිර්මාණශීලී ක්‍රීඩා කෞෂල්‍යයන් දකින්නට පුළුවන්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන