අමුතු ගිටාර්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ ගිටාරය අමුතු වෙන්නේ එය තනන අමුද්‍රව්‍ය නිසායි. එනිසාම ඔබ එය නැරඹිය යුතුයි. මේ ස්ටික්ස් දසදහසකින් සාදන ගිටාරයක්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන