කර්මයInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

දිට්ඨධම්ම වේදණීය කර්ම කියන්නේ ඒ මොහොතේම පළදෙන කර්මයන්ට.‍ මේ එවැන්නක්. තමුන්ගේ නොහැකියාවට තමා පැද යන ස්කේට් බෝඩයෙන් පළි ගත් අයෙකුට මුහුණ දෙන්නට වුනු කලබගෑනියක් තමයි මේ. 

 

රචින්ත ජයවර්ධන