අන්තිම පේළියInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඔබත් පාසලේ අන්තිම පේළියේ සිටි අයෙකු නම් ඔබට මෙවැනි අත්දැකීම් බොහෝ ඇති. මේ අන්තිම පේළියේ සිසුවෙකු සරඹ කරන ආකාරයයි. එය සැබවින්ම අපව අතීතයට කැඳවාගෙන යන සුළුයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන