හැරී පොටර්ලාගේ කතාInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

හැරී පොටර් සිනමා නිර්මාණයේ සතුරන් අතරේ ප්‍රධාන කැමරාවට පිටුපසින් සිදුවුනු සිදුවීම් කිහිපයක් මේ. ඔවුන් එවකට කුඩා දරුවන් ලෙසින් ඒ මහා සිනමා නිර්මාණයේ ප්‍රධාන කොටසක්ව සිටි අත‍ර ඔවුන් කෙළිදෙලෙන් කාලය ගත කළ අයුරුයි මේ.

 

රචින්ත ජයවර්ධන