ඩ්‍රම්ස් කවර්ස්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඔබ කිසි දිනක ඩ්‍රම් කවර් එකක් බළාපොරොත්තු නොවන ගීයකට ඩ්‍රම් කවර් එකක් අසන්නට ලැබුනොත් ඔබ පුදුම වෙනවා නේද? මේ ඊට අවස්ථාවයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන