එඬේරෙකුගෙ හඬInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ ඇසෙන්නේ එඬේරෙකුගෙ හඬයි. ඔබට මට ටරන්ටිනෝගේ චිත්‍රපටවලින් ඇසී ඇති මේ හඬ කදිම ලෙස ඔකෙස්ට්‍රාවක වාදනය වන අයුරුයි මේ.

 

රචින්ත ජයවර්ධන