ලිට්ල් ටී පොට්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

කුඩා කාලයේ පටන් අප සැම ගැයූ ඉංග්‍රීසී ළමා ගීයක් ලෙසින් ලිට්ල් ටී පොට් ගීථය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ එයට ඔබ නොසිතන වෙනසක් එක් වන අයුරුයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන