ආදරේInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේක ආදරේ ගැන තියෙන ප්‍රසිද්ධම සහ ප්‍රබලම ප්‍රකාශය ඔප්පු කරවන්නක්. මේ ජාති බේධ, වර්ණ බේධ නැති ආදරයේ කතා.

 

රචින්ත ජයවර්ධන