පුහුණුවInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

දෙයක් ගැන පුහුණුව තියෙන එක අතිශය වටින දෙයක් බව පෙන්වන වීඩියෝවක් මේ. ඔ්නම කටයුත්තක නිපුනයෙක් වෙන්න නම නිපුන වුනාට විතරක් බෑ. මේ පෙන්වන්නේ අන්න ඒ විදියට නිපුන වුනු අය ගැන.

 

රචින්ත ජයවර්ධන