ගල් බෝලInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඔවු මේ බෝලෙ ලස්සනට පෙනුනට ඒක ගල් බෝලයක්. මේ ගල බෝලයක් කිරීම වෙනුවෙන් සිදු කරන අටෝරාසියක් වැඩ කන්දරාව ඔබ නැරඹිය යුතුමයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන