පිඟන් ආට්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ පිඟන් ආට්. බලං ඉඳිද්දි නං අපිටත් පුළුවන් මාර ලේසි වැඩක් කියලා හිතෙන්නම මේ දක්ෂයා මේ වැඩේ සිද්ධ කරන පහසුව නිසාමයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන