ගෙඹි තරංගInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ගෙම්බන්ගේ සද්දෙ අපිට හුරුයි. ගෙම්බන්ගේ නුහුරු ශබ්දයක් තමයි මේ. ඒ වගේම ජලයේ සිට හඬන තලන ගෙම්බාගේ ශබ්දයෙන් නිකුත් වෙන ජල තරංගත් බලාගන්න පුළුවන්.

රචින්ත ජයවර්ධන