කාලිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අලුත් තරුණ යූටියුබර් කෙනෙක්. නමුත් ඔහු තනියෙන් කැමරාවක් එක්ක කරන මේ වැඩ නම් මේ වෙද්දි ප්‍රසිද්ධ බොහෝදෙනෙකුට හිතන්න බැරි වුනු පරාසයන් තෙක් විහිදෙන විත්තිය දකින්න පුළුවන්.

රචින්ත ජයවර්ධන