පරණ කතාInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ පරණ කතාවක්. දිවයිනේ ප්‍රමුඛ බීම විශේෂයක් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු වෙළඳ දැන්වීඹට ඉන්නෙ අපේ ලෝක ශූරයො තුන්දෙනෙක්.

රචින්ත ජයවර්ධන