මිච්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

2013 අවුරුද්දෙ ගැබා හිදී එංගලන්ත කණ්ඩායම අන්ත අසරණ කරවන්නට රෞද්‍ර බැල්මක් දාගෙන පන්දු යවපු මිචෙල් ජොන්සන්ට හැකි වෙනවා. මේ ඔහුගේ ඒ සුවිශිෂ්ඨ හැකියාවෙන් බිඳක්.

රචින්ත ජයවර්ධන