නොස්ටැල්ජික ප්‍රේමයන්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඉස්සර ටීවී බලපු අයනම් මේ ගැන දන්නවා. මේ ඉස්සර වැඩසටහනක් අවසන් වුනාට පස්සෙ ඉතිරි වෙන කාලයේ විකාශනය කරන්නට යෙදුනු අපිට හොඳට අහලා පුරුදු කදිම ගීතයක්.

රචින්ත ජයවර්ධන