ඩියුක්ස් බෝලInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

එංගලන්තයේ නිමවෙන සුපිරිතම ක්‍රිකට් පන්දු ලොව පුරා ක්‍රීඩා කිරීමට භාවිතා කරනවා. ඒ ඩියුක්ස් පන්දුවල සුවිශේෂත්වය එය තනිකරම අතින් නිමවෙන දෙයක් නිසායි. මේ එම ක්‍රියාවලියයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන