අරාබි ළමා ගීතInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අහලා බලන්න මේ ළමා ගීත ඔබට කොයිතරම් හුරුයිද කියලා. ඒ වගේම මේ ළමා ගීතවල තාලයත් ඔබට අනිවාර්යෙන්ම හුරු ඇති. මේ හුරු දේවල් දෙකක නුහුරු එකතුවක්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන