වේගෙ සහ සද්දෙInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ වේගයට සහ ශබ්දයට ඔබ ඇහුම්කන් දිය යුතුමයි. මේ ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ දැල් පුහුණුවෙන් ඇහෙන ශබ්දයයි

 

රචින්ත ජයවර්ධන