ක්‍රිකට් පිටියේ ෆුට්බෝල් වැඩInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ ෆුට්බෝල් වැඩ දැමිලි විශේෂයි. ඒ මේ වැඩ දාන්නෙ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් වීම නිසාත්, එය ක්‍රිකට් පිටියක සිද්ධ වෙන නිසාත්, මේ සියල්ල කරන්නෙ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන ලෙදර් පන්දුවෙන් නිසාත් මෙය සුවිශේෂයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන