හාස්‍යය සංගීතයක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සංගීතයෙන් හාස්‍ය මවන අයුරු ඔබ මින් පෙර දැක තිබුනාද?  සංගීථ රසයත් සමගින් මේ මවන්නේ හාස්‍යය රසයයි. ඒ වෙනුවෙන් උපයෝගී කරගන්නේ ගිටාරයන් තුනක් වීම විශේෂයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන