පැනිලිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ දුවවිත් වතුරට පනින වීඩියෝ පෙළ පසුගිය කාලයේ අතිශය ජනප්‍රිය වුවුත් එයට වැඩිමනත් හේතු වුනනේ ඔසී මැන් රිවීවුස් විසින් ඒ වෙනුවෙන් ලබා දුන් පසුකථනය නිසායි. මේ ඒ අවස්ථාවෙන් බිඳක්. 

 

රචින්ත ජයවර්ධන