බලා වැළපෙමුInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

බලා වැලපෙමි කියන ගීතයට පසුව කදිම රැප් එකක් නිර්මාණය කරන නව පරපුරේ රැප් ගායන ශිල්පී කොස්තා‍ගේ ගීය තම වීඩියෝවකට උපුටාගන්නේ කාලි. කාලි පහුගිය කාලය පුරාවටම සාර්ථක නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ දක්ෂ යූටියුබර් කෙනෙක්. 

 

රචින්ත ජයවර්ධන