හැම තැනම කාඩ්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ මැජික් ශිල්පියෙක්. ශිල්පියාගේ දක්ෂකම වන කිසිවක් නොව නිමා නොවන කාඩ් රැසයි. මේ නිමා නොවන කාඩ් රැස එක්ක ඔහු කළ හපන්කම්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන