කුරුලු දඩයම්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

කුරුලු දඩයම මිනිසුන් විසින් නොකළ යුත්තක් වුනත් පරිසරයේ දාම ක්‍රියාවලියෙදි කුරුල්ලොත් ඇතමුන්ගේ ගොදුරක් වෙනවා. මේ එවැනි අවස්ථා කිහිපයක්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන