ගහනවනං ඩ්‍රම්ස්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

කවුද හිතන්නෙ වීදි වාදකයෙක් මේ තරම් ඉස්තරම් විදියට ඩ්‍රම්ස් වාදනය කරාවි කියල. මේ වීදි ඩ්‍රම්ස් වාදකයා තමන්ටම අනන්‍ය ශෛලියකින් ඩ්‍රම්ස් වාදනය කරන අපූරු ආකාරය ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම නැරඹිය යුතුයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන