අලි සෙල්ලංInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඇත්තටම මේ කතාව අලි සෙල්ලමක් නෙමෙයි. මේක අලි අපිව සෙල්ලමට ගන්න අවස්ථාවක්. බලන්න මේ වීනෝද ක්‍රීඩාවේ සුලමුල.

රචින්ත ජයවර්ධන