හැට්‍රික්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අපිට අහලා පුරුදු දකලා පුරුදු දන්න කියන හැට්‍රික් එක වෙනුවට මේක ක්‍රීඩා ලෝකයේ අති දුර්ලභ හැට්‍රික් එකක්. ඒ තමයි එක් පාපන්දු තරගයක එක් ක්‍රීඩකයෙකු ගෝල තුනක් වාර්තා කිරීම.

රචින්ත ජයවර්ධන