උඩ සිට පහළටInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

 

උඩ සිට පහළට එන මේ ක්‍රියාව බැලූබැල්මට තරමක් හිස රදය හදවන වැඩක්. ඔවු බලා සිටින්නාට වගේම මෙම ක්‍රියාව සිදු කරන්නාටත් හිස රදය ඇති කරනවායැයි අප සිතන පන්නයේ වැඩක් මේ.

රචින්ත ජයවර්ධන